Головна » Файли » Мои файлы

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ
08.11.2010, 20:16
КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ Концепція виховної системи школи є результатом теоретичної підготовки і практичної діяльності колективу вчителів школи і має на меті визначити основні цінності, цілі, напрями виховній діяльності в школі діяльності в школі, принципи педагогічної взаємодії, структуру і порядок управління системою, систематизувати роботу. При створенні Концепції педагогічний колектив спирався на ряд визначень, прийнятих в сучасній педагогічній науці. Виховна система – це цілісний соціальний організм, що функціонує за умови взаємозв'язку основних компонентів виховання (суб'єкти, цілі, створення і способи діяльності) і володіє такими інтеграційними характеристиками, як спосіб життя колективу, його психологічний клімат. (Л.І. Новікова) Будь-яка виховна система є єдністю не тільки загального і особливого, але і одиничного – того специфічного, що властиве конкретній установі з даним складом педагогів і школярів, навколишнім його середовищем. Виховна система школи має складну структуру. Її компоненти: цілі, виражені в початковій концепції; діяльність, що забезпечує її реалізацію; суб'єкт діяльності, її організуючий і в ній що бере участь; що народжуються в діяльності і спілкуванні відносини, інтегруючі суб'єктів в якусь спільність; середовище системи, освоєне суб'єктом, і управління, що забезпечує інтеграцію компонентів в цілісну систему і розвиток цієї системи. ( В.А.Караковський) Таким чином, виховна система, на наш погляд (на відміну від системи виховної роботи, яка припускає взаємозв'язану сукупність форм і методів позаурочної діяльності, направленої на організацію дозвілля школярів), - це система, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегрує учбову і позаурочну діяльність учнів, діяльність і спілкування за межами школи з урахуванням впливу соціального і природного середовища, засобів масової інформації. Система відкрита, оскільки за допомогою взаємодії з соціумом сприяє адаптації і соціалізації школярів в суспільстві і змінюється відповідно до потреб соціуму. Концепція виховної системи ЗОШ № 10 р. Слов’янська ґрунтується на запровадженні у життя тих груп цінностей, які визначені в концепції розвитку школи. Виховання-категорія вічна. Все краще в людині дається вихованням і все погане теж дається вихованням. Річ у тому, що "не виховання" взагалі немає. Виховна робота, в основі якої лежить процес самовизначення і самовираження особи дитини у всіх її проявах. Основним призначенням виховної роботи школи є створення умов для творчого розвитку особи, формування особи, яка придбала б в процесі розвитку здатність самостійно будувати свій варіант життя гідної людини. Сформульована таким чином мета виховання припускає цілісність виховної програми, її мобільність, що включає всі сфери в життя учня, образ особи, здатній проводити вільний вибір діяльності, будь це пізнавальна, художня або трудова, позаурочна або наукова. Реалізація виховного впливу відбувається як в короткочасній дії на дітей, так і в організації спільної діяльності, заснованої на принципах:
Ø Принцип національної спрямованості.
Ø Принцип культуро відповідності.
Ø Принцип цілісності.
Ø Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості
Ø Принцип особистісної орієнтації.
Ø Принцип превентивності.
Основними напрямами виховної системи є:
Ø ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ;
Ø ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ; Ø ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ;
Ø ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МІСТЕЦТВА;
Ø ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ;
Ø ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ;
Ø ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖІТТЯ;
 Іншими компонентами системи є сфери діяльності, тобто те, де виховується дитина:
Ø виховне середовище;
Ø учбова діяльність;
Ø система додаткової освіти;
Ø етичне виховання;
Ø позакласна робота;
Ø самоврядування. Виховне середовище втілюється: оформлення інтер'єру учбових кабінетів і рекреацій школи; психологічну атмосферу ; соціум, сім'ю. Учбова діяльність включає: урок; предметні тижні, допрофільну підготовку, профільне навчання , фізичну культуру; технологічну освіту; профорієнтацію. Додаткова освіта - організація гуртків по напрямам: технічна творчість, спортивна, художня, декоративно-прикладна творчость. Етичне виховання: програма співпраці з громадськими організаціями по формуванню здорового способу життя; метод проектів у виховній роботі, рада з профілактики правопорушень серед підлітків. Позакласна робота: виховна робота в школі, виховна робота в класі; практичний психолог, виховна робота у позашкільному закладі. Самоврядування. Шкільне самоврядування дає можливість учневі розкрити і реалізувати організаторські і творчі здібності, відчути свою значущість і причетність до вирішення питань і проблем школи. Мета виховної роботи Головною метою виховання молоді є підготовка гармонійно розвиненої, суспільне активної особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, поєднуючого в собі високу духовність, моральну чистоту, професійну компетентність і фізичну досконалість. Досягнення цієї мети забезпечується високим рівнем навчальної роботи, а також постійним вдосконаленням системи виховної роботи у закладі освіти. Головним критерієм її ефективності виступає рівень національної їх свідомості, навчально-наукової та суспільної активності, ступеня переростання виховання у самовиховання.
Основні завдання виховної роботи:
Ø забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
Ø формування національної свідомості та національної гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовність її захищати;виховання правової культури- поваги до Конституції, законодавства, державної символіки, знання та дотримання законів;
Ø забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу;
Ø формування мовної культури, оволодіння багатствами української мови;
Ø виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
Ø ствердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброзичливостей;
Ø культивування кращих рис української ментальності- працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, поваги до жінки, любов до рідної землі;
Ø формування почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості і ініціативи;
Ø забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психологічного та духовного здоровя;
Ø виховання у школярів бережливого економного ставлення до державного майна;
Ø забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб та почуттів;
Ø вироблення екологічної культури, розуміння необхідності гармонії її відносин їіз природою;
Ø прищеплення глибокого усвідомлення зв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю;
Ø формування у школярів потреби вести здоровий спосіб життя, позбуватися шкідливих звичок.
Категорія: Мои файлы | Додав: School-10 | Теги: концепція
Переглядів: 2438 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0